ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370270
รหัส Smis 8 หลัก :
  76022011
รหัส Obec 6 หลัก :
  370270
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ป่าเด็งวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Padengvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเสาร์ห้า
ตำบล :
  ป่าเด็ง
อำเภอ :
  แก่งกระจาน
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76170
โทรศัพท์ :
  0-3282-9085
โทรสาร :
  032089087
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กุมภาพันธ์ 2535
อีเมล์ :
  padengvittaya10@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าเด็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  120 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 18:06:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา


นายอาวุธ ทัศนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน