ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280001
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  280001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปากคลองเกลียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadpagklongkleaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปากคลองเกลียว
ตำบล :
  บ่อนอก
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77210
โทรศัพท์ :
  032682170
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2468
อีเมล์ :
  wpkk.school@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ บ่อนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ่อนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:47:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว


นางสาวนิภาวรรณ ถาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองเกลียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน