ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280004
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  280004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbonok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ่อนอก
ตำบล :
  บ่อนอก
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77210
โทรศัพท์ :
  032820108
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/08/2480
อีเมล์ :
  jaree2504@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ บ่อนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ่อนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:46:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)


นางจรี วัชรวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน