ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปุหลก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280006
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  280006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปุหลก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongpuloke
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองปุหลก
ตำบล :
  บ่อนอก
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2511
อีเมล์ :
  nanta98@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ่อนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10:00:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปุหลก


นางสาวพัชรินทร์ อยู่ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปุหลก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน