ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยุบพริก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280007
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  280007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยุบพริก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banyupprig
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านยุบพริก
ตำบล :
  บ่อนอก
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/03/2520
อีเมล์ :
  yupprig@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ บ่อนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ่อนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 09:21:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยุบพริกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยุบพริก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน