ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองชายธง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280008
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  280008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองชายธง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhlongchaythong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคลองชายธง
ตำบล :
  บ่อนอก
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77210
โทรศัพท์ :
  032646714
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/12/08
อีเมล์ :
  chaithong.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2562 เวลา 11:33:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองชายธง


นายอดุลย์ กลิ่นนิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชายธง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน