ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280009
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  280009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  yuwasamakhomprachuapkhirikhananuson
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านหนองบุญยงค์
ตำบล :
  บ่อนอก
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/01/2523
อีเมล์ :
  yuwa54@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ่อนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 10:22:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน