ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคั่นกระได
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280012
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  280012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคั่นกระได
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankankradai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคั่นกระได
ตำบล :
  อ่าวน้อย
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2480
อีเมล์ :
  kanpt3405@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.อ่าวน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:32:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคั่นกระได


นางธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคั่นกระได

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน