ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280015
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010035
รหัส Obec 6 หลัก :
  280015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านย่านซื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banyansue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านย่านซื่อ
ตำบล :
  อ่าวน้อย
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77210
โทรศัพท์ :
  032906070
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2514
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.อ่าวน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10:30:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ


นางสาวสุพัตรา เกียรติบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านซื่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน