ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280016
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  280016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thairathwittaya65
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านวังไทรติ่ง
ตำบล :
  อ่าวน้อย
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77210
โทรศัพท์ :
  032812544
โทรสาร :
  032812544
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2504
อีเมล์ :
  thairathvittaya65@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.อ่าวน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2563 เวลา 21:48:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน