ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280017
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  280017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามัคคีร่วมจิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samakkhiruamjit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 1   บ้านหนองหญ้าปล้อง
ตำบล :
  อ่าวน้อย
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77210
โทรศัพท์ :
  032-906072
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2519
อีเมล์ :
  samakkeeschool2015@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.อ่าวน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:42:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต


นางสาวอรทัย ทินวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีร่วมจิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน