ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280020
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  280020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หาดสนุกราษฏร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  hadsanookratbamrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านกิโล 5
ตำบล :
  อ่าวน้อย
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77210
โทรศัพท์ :
  032510884
โทรสาร :
  032510884
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/07/2502
อีเมล์ :
  hadsanook@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล ต. ก.ม.5
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 16:37:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง


นายพิสดาร ดีหริ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน