ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280024
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  280024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองกก
ตำบล :
  เกาะหลัก
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77000
โทรศัพท์ :
  0892006036
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2519
อีเมล์ :
  bannongkok.w@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เกาะหลัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2563 เวลา 13:06:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกก


นายวัชรินทร์ บัวด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน