ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280025
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  280025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งเคล็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthungkled
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านทุ่งเคล็ด
ตำบล :
  เกาะหลัก
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77000
โทรศัพท์ :
  0914061199
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/2502
อีเมล์ :
  banthungkleid@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เกาะหลัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:27:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด


นางวราพร คลังชะนัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน