ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280028
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010025
รหัส Obec 6 หลัก :
  280028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanmuaengprachuapkhirikhan (salacheep)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน186 ถนนสละชีพ
ตำบล :
  ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77000
โทรศัพท์ :
  032-611305
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2464
อีเมล์ :
  salacheepschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2563 เวลา 10:18:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)


นายจิรายุ สีมาพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน