ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280029
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010034
รหัส Obec 6 หลัก :
  280029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เนินแก้ววิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  noenkaewwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านชุมนุมมะละกอ
ตำบล :
  อ่าวน้อย
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77210
โทรศัพท์ :
  0811991477
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2521
อีเมล์ :
  rewadee261@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.อ่าวน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 12:14:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร


นายพีระชาติ ศรีมหันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน