ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนด่านสิงขร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280030
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  280030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ด่านสิงขร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  dansingkhon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านด่านสิงขร
ตำบล :
  คลองวาฬ
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77000
โทรศัพท์ :
  032810562
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/02/2503
อีเมล์ :
  dansc.77000@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คลองวาฬ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2563 เวลา 13:31:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนด่านสิงขร


นางทัศนีย์ พรมสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสิงขร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน