ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองวาฬ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280034
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  280034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองวาฬ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banklongwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคลองวาฬ
ตำบล :
  คลองวาฬ
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77000
โทรศัพท์ :
  032661317
โทรสาร :
  032661317
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2480
อีเมล์ :
  ban_klongwan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล ต.คลองวาฬ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 15:04:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองวาฬ


นายวีระ รุ่งแจ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองวาฬ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน