ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280035
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  280035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwaghormittapaptee 72
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหว้าโทน
ตำบล :
  คลองวาฬ
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77000
โทรศัพท์ :
  032510263
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2513
อีเมล์ :
  waghorschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คลองวาฬ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 08:25:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72


นางมณี อาจหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน