ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280036
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  280036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuaiyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยใหญ่
ตำบล :
  คลองวาฬ
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77000
โทรศัพท์ :
  032640065
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/05/2518
อีเมล์ :
  bhy896@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ คลองวาฬ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คลองวาฬ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:39:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่


นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน