ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280037
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  280037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เศรษฐพานิชวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  saedthapanichwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสองกะลอน
ตำบล :
  ห้วยทราย
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77000
โทรศัพท์ :
  032640068
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/08/2506
อีเมล์ :
  sedtapanitwittaya2555@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ห้วยทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ห้วยทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:43:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา


นางจงกล พรมสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน