ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280038
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  280038
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พัฒนาประชานุเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pattanaprachanukhro
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังมะเดื่อ
ตำบล :
  ห้วยทราย
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77000
โทรศัพท์ :
  032510683
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2500
อีเมล์ :
  pattanam3@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ห้วยทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ห้วยทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 16:25:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์


นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน