ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280039
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  280039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยน้ำพุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuaynamphu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านห้วยทราย
ตำบล :
  ห้วยทราย
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77000
โทรศัพท์ :
  032578060
โทรสาร :
  032578279
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/07/2501
อีเมล์ :
  namphu.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ห้วยทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ห้วยทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ


นางสุนีย์ อยู่หลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน