ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกุยบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280055
รหัส Smis 8 หลัก :
  77020002
รหัส Obec 6 หลัก :
  280055
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกุยบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkuiburi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสี่แยกกุยบุรี
ตำบล :
  กุยบุรี
อำเภอ :
  กุยบุรี
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77150
โทรศัพท์ :
  0-3268-1762
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2478
อีเมล์ :
  watkuiburi.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล ต.กุยบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2560 เวลา 09:27:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกุยบุรี


นายสมหมาย บุญเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุยบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน