ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280063
รหัส Smis 8 หลัก :
  77020011
รหัส Obec 6 หลัก :
  280063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khaodang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเขาแดง
ตำบล :
  เขาแดง
อำเภอ :
  กุยบุรี
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77150
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2473
อีเมล์ :
  bankhaodang@bankhaodang.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มดอนยายหนู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 05:17:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาแดง


นายสมควร รัชตวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน