ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนยายหนู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280065
รหัส Smis 8 หลัก :
  77020013
รหัส Obec 6 หลัก :
  280065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนยายหนู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Waddonyainoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนยายหนู
ตำบล :
  ดอนยายหนู
อำเภอ :
  กุยบุรี
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77150
โทรศัพท์ :
  0-3282-1051
โทรสาร :
  0-3282-1051
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 ตุลาคม 2470
อีเมล์ :
  Donyainoo1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ประถมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนยายหนู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2559 เวลา 15:27:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนยายหนู


นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยายหนู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน