ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280068
รหัส Smis 8 หลัก :
  77020008
รหัส Obec 6 หลัก :
  280068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเตาปูน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGTAOPOON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองเตาปูน
ตำบล :
  กุยเหนือ
อำเภอ :
  กุยบุรี
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77150
โทรศัพท์ :
  0-3260-2994
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/5/2485
อีเมล์ :
  bannongtaopoonschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอนยายหนู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กุยเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15:30:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน


นายพนม เสียงใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน