ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280070
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  280070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินดินแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannoendindang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านคลองหินจวง
ตำบล :
  ห้วยยาง
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2517
อีเมล์ :
  bannoendindang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ห้วยยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ห้วยยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:53:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง


นางสาวสุจิรา ช้างดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินดินแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน