ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาพิทักษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280071
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010059
รหัส Obec 6 หลัก :
  280071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาพิทักษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prachapitak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านหนองพลับ
ตำบล :
  ห้วยยาง
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2515
อีเมล์ :
  prachapitak57@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ห้วยยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ห้วยยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชาพิทักษ์


นางภิรมย์ โมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพิทักษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน