ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280072
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  280072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuayyangmitrapap 35
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านบน
ตำบล :
  ห้วยยาง
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  032815149
โทรสาร :
  032815149
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/10/2478
อีเมล์ :
  huayyangmit35@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ห้วยยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:23:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35


นายเอกภพ กลำพบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน