ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280074
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010056
รหัส Obec 6 หลัก :
  280074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่ใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banrainai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านไร่ใน
ตำบล :
  แสงอรุณ
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/04/2509
อีเมล์ :
  rainai.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แสงอรุณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 15:32:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่ใน


นางสาวปัทมพร วงศ์เณร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน