ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินเทิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280075
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010057
รหัส Obec 6 หลัก :
  280075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินเทิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhinturn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหินเทิน
ตำบล :
  แสงอรุณ
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  032640013
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2515
อีเมล์ :
  banhinturn2010@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แสงอรุณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 15:39:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินเทิน


นายประพันธ์ พันธ์ุพราหมณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเทิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน