ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งประดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280077
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  280077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งประดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattungpradoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทุ่งประดู่
ตำบล :
  ทับสะแก
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  032651272
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/11/2467
อีเมล์ :
  tungpradoo2018@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ทับสะแกนาหูกวาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทับสะแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:03:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งประดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน