ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลทับสะแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280078
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  280078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลทับสะแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanthapsakae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทับสะแก
ตำบล :
  ทับสะแก
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  032671088
โทรสาร :
  032671088
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2473
อีเมล์ :
  anubanthabsakae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล ต.ทับสะแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2563 เวลา 10:34:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลทับสะแกผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับสะแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน