ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280081
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  280081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สมาคมเลขานุการสตรี 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samakhomlakhanukhansatri2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโป่งแดง
ตำบล :
  นาหูกวาง
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  032672392
โทรสาร :
  032672374
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/05/2515
อีเมล์ :
  Samakhomlakha2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ นาหูกวาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาหูกวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 14:57:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2


นางสิริกร ธงสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน