ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุตะแบก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280082
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  280082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพุตะแบก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banputabaek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านพุตะแบก
ตำบล :
  เขาล้าน
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2484
อีเมล์ :
  tan_tree@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล ต.ทับสะแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13:39:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพุตะแบก


นางสาวเฌอมาร์ศ ลูกอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุตะแบก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน