ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280083
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  280083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watthungklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านทุ่งกลาง
ตำบล :
  เขาล้าน
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  032672871
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2504
อีเมล์ :
  watthungklang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เขาล้าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:58:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งกลาง


นางพิมลพรรณ วงศ์ทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน