ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนใจดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280084
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  280084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนใจดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonjaidee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านดอนใจดี
ตำบล :
  เขาล้าน
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2515
อีเมล์ :
  bandonjaideeschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เขาล้าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2563 เวลา 14:18:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนใจดี


นางมาริสา ตั้งสุขสันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใจดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน