ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280085
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010044
รหัส Obec 6 หลัก :
  280085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะเดื่อทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaduaethong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านมะเดื่อทอง
ตำบล :
  เขาล้าน
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  032510575
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/05/2508
อีเมล์ :
  kitikorn-12345@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ เขาล้านพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เขาล้าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง


นายเมธา ศรีกำเหนิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน