ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาล้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280088
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010046
รหัส Obec 6 หลัก :
  280088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนาล้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnalom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนาล้อม
ตำบล :
  เขาล้าน
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  032906015
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/04/2478
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ เขาล้านพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เขาล้าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 12:58:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนาล้อม


นางเพ็ญพิศ จุลเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาล้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน