ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280089
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  280089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งตาแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantungtakaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านทุ่งตาแก้ว
ตำบล :
  นาหูกวาง
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  032640012
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/06/2527
อีเมล์ :
  Bantungtakaew@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ นาหูกวาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาหูกวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:02:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว


นางสุนันท์ ประสพผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน