ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอ่างทองพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280090
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010055
รหัส Obec 6 หลัก :
  280090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อ่างทองพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  angthongpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสิบเอ็ดเจ้า
ตำบล :
  นาหูกวาง
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/09/2509
อีเมล์ :
  angtongpattana@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ อ่างทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาหูกวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:18:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา


นางสุภาพรรณ จูสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน