ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่างทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280091
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010062
รหัส Obec 6 หลัก :
  280091
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอ่างทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banangthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านอ่างทอง
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  032815461
โทรสาร :
  032815461
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/10/2481
อีเมล์ :
  schoolbaanangthong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.อ่างทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2563 เวลา 13:36:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอ่างทอง


นางณัชธาร แดงเหมือน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน