ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีดางาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280092
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  280092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสีดางาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBansida-ngam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเกาะสีดา
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/09/2507
อีเมล์ :
  ฺBansidangamschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.อ่างทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14:46:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสีดางามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีดางาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน