ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280093
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010064
รหัส Obec 6 หลัก :
  280093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังยาง
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  032556018
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/07/2482
อีเมล์ :
  s.jusuay@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ อ่างทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.อ่างทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:52:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังยาง


นายสุรวุฒิ จูสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน