ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองหอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280094
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  280094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองหอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnonghoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองหอย
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  032556019
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/10/2478
อีเมล์ :
  watnonghoi.thapsakae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.อ่างทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:05:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองหอย


นายพีระ รวดเร็ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน