ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280096
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010067
รหัส Obec 6 หลัก :
  280096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองมะค่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongmakha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองมะค่า
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  032510392
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/05/2518
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.อ่างทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 11:45:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า


นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน