ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280097
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  280097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดถ้ำคีรีวงศ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadthamkiriwong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านถ้ำคีรีวงศ์
ตำบล :
  ธงชัย
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77190
โทรศัพท์ :
  0817453245
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2502
อีเมล์ :
  wadthumkiriwong_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ธงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:54:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน