ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมงคล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280098
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010089
รหัส Obec 6 หลัก :
  280098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองมงคล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongmongkol
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองมงคล
ตำบล :
  ธงชัย
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/09/2484
อีเมล์ :
  nmkschool.089@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ธงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:38:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมงคล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน