ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280099
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  280099
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonsung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านดอนสูง
ตำบล :
  ธงชัย
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77190
โทรศัพท์ :
  081-7011701
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/01/2523
อีเมล์ :
  donsong.sch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ธงชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ธงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11:06:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนสูงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน